WordPress文章专题插件:Simple Post Series

WordPress文章专题插件:Simple Post Series
WordPress文章专题插件:Simple Post Series   Simple Post Series 简介 Simple Post Series 文章专题插件,也可以翻译为文章系列插件,该插件主要功能特色: 你可以创建专题(有点像分类),将文章添加到该专题(支持拖放添加、排序),然后使用简码插入到文章中,或使用小工具调用。专题内的文章都可以在后台统一管理,你无需再次修改文章。支持在可视化下一键插入某个专题的文章……更多功能等你发现...
Copyright © 谷歌博客 保留所有权利.   订阅本站

用户登录